Hartegroetjes/Heartlines

[English below]

Twee foto’s, twee vriendinnen. Omdat ze aan me dachten! Vriendin 1 om mij letterlijk een hart onder de riem te steken omdat ik het even moeilijk had. Vriendin 2 omdat ze bij het zien van het ontkiemende plantje moest denken aan de mail die ik haar gestuurd toen ik bezig was met het opzetten van mijn website over kracht en kwetsbaarheid. Een klein zaadje dat tot iets heel moois zou kunnen groeien.

Dat iemand laat weten aan je te denken, het maakt dat ik me gezegend, gezien en gehoord voel. Gezegend omdat ik deze bijzondere mensen om mij heen heb, die me laten voelen dat ik er mag zijn. Dat ik er mag zijn wanneer ik het moeilijk heb, maar ook wanneer het wel goed gaat.

Toen ik vorig jaar van de één op de andere dag in een zwart gat viel is mijn vriendin (Vriendin 1 in bovenstaande tekst :-)) begonnen met mij elke avond een welterusten WhatsApp berichtje te sturen. Even welterusten zeggen, voorzien van wat lieve, slaap gerelateerde of opbeurende emoticons. En heel vaak ook een mooie of grappige (natuur) foto. En uiteraard stuurde ik een berichtje terug 🙂 Nu is dit nog steeds onderdeel van “ons” avondritueel.

Naast alle andere steun van mijn familie, vrienden en collega’ s heeft mij dit echt door een moeilijke periode in mijn leven gesleept! Zo simpel kan het zijn!

Ditzelfde doe ik nu ook weer met een andere vriendin, die het ook niet altijd makkelijk heeft. Dit is wat mij betreft echt Emflower Yourself to Emflower others.

Misschien is er iemand van jouw vrienden die het moeilijk heeft. Gewoon even zeggen dat hij/zij niet alleen is, dat je er voor hem/haar bent, dat je van hem/haar houdt, dat je trots op hem/haar bent, een knuffel of wat dan ook. Je telefoon en WhatsApp (of een andere app) is alles wat je nodig hebt….

Lieve, lieve vriendinnen, dank jullie wel! Ik “spreek” jullie vanavond! 😉

En…. wie ga jij vanavond een berichtje sturen?

Two photos, two of my best friends. Because they thought of me! Girlfriend 1 literally to support me because I was having a hard time. And girlfriend 2 because when she saw the sprouting plant she thougt about the mail I sent her when I was busy setting up my website about strength and vulnerability. A little seed growing to something beautiful.

That someone is thinkig of me, makes me feel blessed, seen and heard. Blessed because I have these special people around me who make me feel that I matter. That I matter when I’m having a hard time, but also when things are going well.

Last year when I fell in a dark hole from one day to the next, my girlfriend (Girlfriend 1 in the text above :-)) started sending me a good night WhatsApp message every night. Just saying goodnight, with some sweet, sleep-related or uplifting emoticons. And very often also a beautiful or funny (nature) photo. And of course I sent her a message back 🙂 Now this is still part of “our” evening ritual.

In addition to all the other support from my family, friends and colleagues, this has really dragged me through a difficult period in my life! It can be that simple!

I now do the same with another girlfriend, who is going trough a hard time right now. This for me is really Emflower Yourself to Emflower others.

Maybe there is someone of your friends who is having a hard time. Just telling him/her that he/she is not alone, that you are there for him/her, that you’re thinking of him/her, that you’re proud of him/her, sending him/her big hugs, whatever! Your phone and WhatsApp (or another app) is all you need ….

My best friends, thank you so much! I “see” you tonight! 😉

And…. who is receiving a message from you tonight?

Dit vind je misschien ook leuk...

2 reacties

  1. Jessie schreef:

    Prachtig!😘

  2. Lajenda schreef:

    Leuk! Dat zo iets kleins echt verschil maakt 😊

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *